چگونه می شنویم:

 برای آشنایی با افت شنوایی لازم است تا ابتدا با نحوه شنیدن آشنا شوییم. گوش شما اندام شگفت انگیزی است که به سادگی امواج صوتی در هوا را به اطلاعاتی در مغز ویا احساساتی در قلب  تبدیل می کند.

چگونه می شنویم

گوش می تواند صداهایی بسیار ضعیف تا بسیار بلند را بشنود.گوش می تواند بلندی صدا، بعد مسافت و جهت دقیق صدا را به طرز شگفت انگیزی تشخیص دهد. در صفحات بعدی نحوه عملکرد خارق العاده گوش به وضوح نشان داده شده است.

گوش:

گوش

گوش اندام بسیار پیچیده ای است که از 3 بخش اصلی تشکیل شده است.

بیشتر  بدانید

بلندی:

بلندی

بلندی صدا در واحد دسی بل اندازه گیری می شود.

بیشتر  بدانید