اطلاعات پایه در مورد سمعک:

پی بردن به افت شنوایی و استفاده از سمعک برای جبران آن ، در ابتدا  تجربه ای ناخوشایند به نظر می آید اما لازم است تا بدانید که نگرانی شما بیهوده است ،  هنگامی که با نحوه عملکرد سمعک آشنا شوید و به قرار گرفتن آن بر روی گوش عادت کنید، حتی حضور آنرا بر روی گوش هایتان فراموش خواهید کرد.

زندگی با سمعک گوش

ممکن است اندکی طول بکشد تا به قرار دادن سمعک بر روی گوش خود عادت کنید.

  بیشتر بدانید

راه هایی برای بهتر شنیدن

هر چه استفاده از سمعک را زودتر شروع کنید به نتیجه بهتری دست خواهید یافت.

 بیشتر بدانید