www
 سوال مطرح شده :
موضوع :  سلام برای تهیه سمعک چه روالی باید طی شود؟
توضيحات : 


سلام برای تهیه سمعک چه روالی باید طی شود؟

تاريخ درج :  دوشنبه 17 مهر 1396  15:21
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سلام برای تهیه سمعک چه روالی باید طی شود؟
توضيحات : 


با سلام برای تهیه سمعک ابتدا آزمایش شنوایی کاملی از شخص مورد نظر انجام شود سپس با توجه به میزان و نوع افت شنوایی و درک گفتار شخص و توانایی های دیکر سمعک مناسب توسط ادیوبولوژیست تجویز و سپس تنظیم می شود.



بر گرفته از سایت کلینیک شنوایی فن آذرخش

نام کاربر :  مریم حسنی
تاريخ درج :  دوشنبه 17 مهر 1396  15:27




  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 

ورود کد امنیتی :    Reload Image