www
سمینار انتخاب, تجویز و تنظیم اولیه و نهایی سمعک برای کم شنوایی-تهران
تعداد تصاویر موجود 17
سمینار انتخاب, تجویز و تنظیم اولیه و نهایی سمعک برای کم شنوایان-تبریز
تعداد تصاویر موجود 13
چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات توانبخشی
تعداد تصاویر موجود 17
سمینار دو روزه همدان
تعداد تصاویر موجود 16
کارگاه آموزشی در شهر رشت
تعداد تصاویر موجود 12
کارگاه یک روزه تکنولوژی جدید محصولات زیمنس در استان اصفهان
تعداد تصاویر موجود 13
هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
تعداد تصاویر موجود 18
فن آذرخش اولین تولید کننده سمعک داخل گوشی در ایران
تعداد تصاویر موجود 7
کارگاه اندازه گیری گوش واقعی REM
تعداد تصاویر موجود 12
کارگاه یک روزه راهکارهای کاربردی تجویز سمعک شیراز
تعداد تصاویر موجود 19
کنفرانس علمی یک روزه ارزیابی گوش واقعی در تجویز و فیتینگ سمعک مازندران - هتل سالار دره
تعداد تصاویر موجود 14
سمینار الکتروفیزیولوژی شنووایی کرمانشاه
تعداد تصاویر موجود 10
کارگاه توانمند سازی تجویز و فیتینگ سمعک های دیجیتالی در استان البرز
تعداد تصاویر موجود 15
سومین نمایشگاه بین المللی خدمات توانبخشی
تعداد تصاویر موجود 14
آکادمی سیگنیا پلاس
تعداد تصاویر موجود 22
مرکز خیریه خدمات جامع سلامت شهری
تعداد تصاویر موجود 43
شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
تعداد تصاویر موجود 52
سمینار خوزستان شهر اهواز
تعداد تصاویر موجود 13
کنفرانس شنوایی شناسی کرمان
تعداد تصاویر موجود 20
سمینار شنوایی راه کارهای موفق در تجویز سمعک در مشهد
تعداد تصاویر موجود 23
دومین نمایشگاه المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین
تعداد تصاویر موجود 20
کارگاه راه کارهای نوین در تجویز سمعک و آموزش تکنولوژی باینکس(استان لرستان)
تعداد تصاویر موجود 8
کارگاه راه کارهای نوین در تجویز سمعک و آموزش تکنولوژی باینکس(استان گیلان)
تعداد تصاویر موجود 8
بیمارستان میلاد
تعداد تصاویر موجود 12
کارگاه آموزشی معرفی نرم افزار Connexx و...
تعداد تصاویر موجود 14
پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی/15th Iranian Congress of Audiology
تعداد تصاویر موجود 40
ششمین زیمنس آکادمی
تعداد تصاویر موجود 21
اولین کارگاه آموزشی VNG/vHIT و ABR
تعداد تصاویر موجود 7
نمایشگاه تخصصی خدمات توانبخشی
تعداد تصاویر موجود 10
سمینار فن آوریهای نوین سمعک استان کردستان/Kurdistan Seminar
تعداد تصاویر موجود 8
اولین سمینار آموزشی فن آوریهای نوین استان قم/Qom Seminar
تعداد تصاویر موجود 6
۳۰ امین سالروز تاسیس فن آذرخش/30th Fanaz Birthday
تعداد تصاویر موجود 19
۵امین سمینار شنوایی زیمنس/5th Siemens Academy
تعداد تصاویر موجود 8
سمینار اصفهان/Isfahan Seminar
تعداد تصاویر موجود 6
کارگاه آموزشی اهواز/Ahvaz Workshop
تعداد تصاویر موجود 7
کارگاه آموزشی تبریز/Tabriz Workshop
تعداد تصاویر موجود 5
یادها و خاطره ها/Old Memories
تعداد تصاویر موجود 17