www
 

کنگره دانشجویی سراسر کشور
۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
با حضور ۴۰۰ دانشجو از سطح کشور

لینک آلبوم تصاویر

 

دوشنبه 20 اسفند 1397  11:3

تعداد بازديد از اين خبر : 844