www
نوع خبر 
 
 دومین آکادمی زیمنس
دومین آکادمی زیمنس با نام تازه های سمعک در تاریخ 19 آذرماه سال 1388 در محل همایش های بین المللی رازی واقع در بیمارستان امام خمینی برگزار گردید.
پنجشنبه 19 آذر 1388  9:49
 کنگره ی اتحادیه اروپایی متخصصین صوتی سمعک یا EUHA
کنگره ی اتحادیه اروپایی متخصصین صوتی سمعک یا EUHA پنجاه و چهارمین کنگره EUHA در اولین ماه پاییزی سال 2009 در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. نود و پنج شرکت در بخش نمایشگاه شرکت کرده بودند و بیست و سه سخنران در بخش علمی کنگره حضور یافتند. بیش از پنجاه گزارشگر از بخش رسانه ها آمده بودند و در هر روز تقریباً 2400 بازدید کننده از 70 کشور دنیا وجود داشتند.
يکشنبه 1 آذر 1388  9:49