www
نوع خبر 
 
 سمینار مشهد/21 مهرماه 1390
استان خراسان یکی از مراکز مهم ادیولوژی در کشور می باشد که پس از گذشت سالیان، توفیق حاصل شد در تاریخ بیست و یکم مهرماه سال جاری سمینار با شکوهی با حضور 65 نفر از همکاران عزیز استان در هتل همای شهر مشهد برگزار نماییم.
دوشنبه 25 مهر 1390  13:42
 14 مهرماه 1390 / سمینار اهواز
بعد از ظهر روز چهاردهم مهرماه سال جاری جلسه ای با حضور تنی چند از همکاران محترم شنوایی شناس استان خوزستان در شهر اهواز برگزار شد.
پنجشنبه 14 مهر 1390  9:47