www
نوع خبر 
 
 
کنفرانس علمی یک روزه ارزیابی گوش واقعی در تجویز و فیتینگ سمعک مازندران - هتل سالار دره
دوشنبه 15 آبان 1396  14:45
 
کلیه سمعک های شرکت فن آذرخش به IP67مجهز شده اند
دوشنبه 15 آبان 1396  12:19
 
شرکت فن آذرخش ۴و ۵ آذر ماه سال ۱۳۹۶ سمینار دو روزه الکتروفیزیولوژی شنوایی و ارزیابی های گوش واقعی (REM) با همکاری انجمن علمی شنوایی شناسی استان کرمانشاه در سالن همایش هتل پارسیان کرمانشاه و با
دوشنبه 8 آبان 1396  15:35
 
فیلم آناتومی و فیزیولوژی گوش و شنوایی
دوشنبه 1 آبان 1396  12:23