خانواده سمعک Aurora

خانواده کامل سمعک های Aurora با قابلیت برنامه ریزی، مطابق با فناوری مدرن و تثبیت شده رضایت خاطر را برای شما به ارمغان می آورد.

عملکردهای پیشرفته سمعک های Aurora:
  • آمپلی فایر دیجیتال WDRC
  • میکروفن جهت دار
  • کاهش نویز
  • با قابلیت فیتینگ باز
  • ویژگیهای مضاعف به منظورافزایش رفاه حال کاربران