محصولات موادقالب Detax

موادقالب Detax

محصولات Detax با توجه به نشات گرفتن از تفکری نوین، محصولاتی موثروکارآمد هستند. یک محصول کارآمد،

 مواد پاک کننده

محصولات Detax با توجه به نشات گرفتن از تفکری نوین، محصولاتی موثروکارآمد هستند. یک محصول کارآمد، ما حصل یک نظریه کارآمد است که این نظریه برگرفته از عوامل گوناگونی است. مهمترین عامل از ابتدای شکل گیری نظریه تا به تحقق پیوستن آن همواره یافتن راه کاری مناسب در جهت حل مسائل بوده است.

بیشتر بدانید

موادقالب

مواد قالبگیری اولیه از گوش برای ساخت قالبهای ضد آب، ضد صوت و انواع قالبهای سمعکهای پشت گوشی استفاده می گردد. این مواد ساخت کمپانی DETAX آلمان می باشد وسالهاست که ازبهترین و شناخته شده ترین مواد قالبگیری بین متخصصین شنوایی شناسی می باشد.

بیشتر بدانید